Takblästring och målning !!

Vi kommer att blästra och måla samtliga tak på alla 4 längorna , därför kommer stugorna att vara spärrade i olika perioder.
Vid besök under perioden kan man bli tilldelad annan stuga.
Hoppas på överseende , men det är nödvändigt om vi skall kunna underhålla fastigheterna.

Spärras enligt följande:
Hus 47-56 V18-V19
Hus 37-46 V19-V20
Hus 19-36 V20-V22
Hus 1-18.  V22-V24

Speciellt målningen av taken är väderberoende så tidsplanen är något preliminär ...

Mvh Styrelsen